Giấy uốn Setting (dành cho uốn nóng)

Giấy uốn Setting (dành cho uốn nóng)

Giấy uốn Setting (dành cho uốn nóng) là một loại trợ uốn nhằm hỗ trợ việc cố định lọn tóc khi uốn.

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
Hãy Chat với chúng tôi