Lược

Lược nhựa, lược nhựa chịu nhiệt, lược nhuộm tóc với nhiều mẫu mã đẹp, với nhiều kích cỡ khác nhau.